Las fronteras

U. D. online: etnocentrisme, racisme.

Elaborat per José Luis González Yuste. ATENCIÓ: s´ha de consultar també el MATERIAL COMPLEMENTARIO.
Accés a l'UD online

Activitats de motivació prèvia: Scrapbook i Subject Sampler.


Inerculturalitat, multiculturalitat, etnocentrisme.

Coneixements previs. Fitxa en format jpg. S'ha de copiar i aferrar damunt un word. (Guida Al·lès)
3._Antropologia_coneixements_previs.jpg