Dinàmiques per fer classe


Per la cohesió de l'equip docent

Convertir la feina en font d'energia


Tenir un compromís ètic amb l'educació
Pràctica reflexiva
Imagen_7.png

Models mentals i prejudicis

  • Font: Senge, P. (2005): Escuelas que aprenden, Norma, Colombia.
Imagen_1.png
Imagen_3.pngsenge2.jpg

Treball en equip

El bon debat

Estils de direccióEstils comunicatius
  • Representació. La reunió de professors.
  • Grups de 4. Identificar l´estil comunicatiu de cada situació.
  • Debat. Quin és el millor. Conclusions.
  • Explicació sobre avantatges i inconveninets de cada estil segons les situacions. La millor resposta és la flexibilitat.
  • Grups: Stuacions on és adient cada estil.
  • Valoració final: per què és útil pels mestres conèixer els estils comunicatius? es poden aprendre?.


Comunicar-se amb l´alumne

Font: Senge, P. (2005): Escuelas que aprenden, Norma, Colombia.
Si li dius a un alumne
Ho pot entendre com
Però podria ser una oportunitat d'aprendre si diguessis....
No ho has entès
No ets capaç d'entendre-ho
I si t´ho mires d´aquesta manera?
Una altra vegada has oblidat la tasca!!!
Ets un irresponsable
Quina estratègia podries seguir per pensar-hi?
Ets tan lent!!!
Ets un tonto
Com saps que aquesta resposta és bona?. És una bona resposta però no és el que demanam aquí.
Estàs treballant poc. No et mereixes un excel·lent
Sempre seràs un tonto encara que provis de millorar.
Veig que progresses. Estic content de veure que has practicat.
Estudi d´un cas

El cas Jona Font: Grup Tècnic de pràctica Reflexiva del Departament d´Educació


Planificació

Què és per mi un bon tractament de....? (Grup Tècnic de Pràctica Reflexiva)

Projecte de grup.(Grup Tècnic de Pràctica Reflexiva)
  • Decisions a l'aula
  • A la programació curricular
  • Al centre.
PR_Planificació millora