ROMPRE EL GEL


Les dinàmiques de ROMPRE EL GEL (=Icebreakers) serveixen per millorar la COMUNICACIÓ entre mestres-alumnes i entre alumnes.

Jocs sonors
Lará-la-lero